Skip to content Skip to navigation

Етимологични проблеми на предгръцкия езиков субстрат , Софийски университет

TitleЕтимологични проблеми на предгръцкия езиков субстрат , Софийски университет
Publication TypeThesis
Year of Publication2002
AuthorsМихайлова, Б
Academic DepartmentФакултет по славянски филологии
Degreeдоктор
PublisherСофийски университет „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Thesis TypePhD
Publication Languagebul
Notes

Научен ръководител: проф. дфн Георги Риков

Citation KeyМихайлова2002
Subscribe to Syndicate