Skip to content Skip to navigation

Ако е гарга, да е рошава (семантика и сфера на употреба на някои фразеологизми в съвременния български език)

TitleАко е гарга, да е рошава (семантика и сфера на употреба на някои фразеологизми в съвременния български език)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsМихайлова-Сталянова, Н
JournalБългарска реч
Volume17
Issue1
Pagination25-29
Publication Languagebul
Citation KeyМихайлова-Сталянова2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate