Skip to content Skip to navigation

За един от типовете задачи върху текст в тестовете по български език и литература

TitleЗа един от типовете задачи върху текст в тестовете по български език и литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsМетев, Н
JournalБългарска реч
Volume18
Issue3
Pagination36-47
Publication Languagebul
Citation KeyМетев2012
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate