Skip to content Skip to navigation

Фотографиите на фабрики като извор за икономическата модернизация на София до 40- те години на XX век

TitleФотографиите на фабрики като извор за икономическата модернизация на София до 40- те години на XX век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsМаркова, М, Беров, Х
EditorПървев, И
Book TitleСборник в памет на професор Милчо Лалков
Citation KeyМаркова, Беров 2001
Subscribe to Syndicate