Skip to content Skip to navigation

Съдържание на фондовете на Софийския исторически музей и проблеми при комплектуването им

TitleСъдържание на фондовете на Софийския исторически музей и проблеми при комплектуването им
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsМаринова, М
Book TitleСофия-Сердика-Средец
Volume4
PublisherМузей за история на София
Place PublishedСофия
Citation KeyMarinova 2008
Subscribe to Syndicate