Skip to content Skip to navigation

Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie

TitleSłownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie
Publication TypeBook
Year of Publication2010
Series EditorMańczak-Wohlfeld, E
Number of Pages240
PublisherWydawnictwo Naukowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN)
Place PublishedWarszawa
Publication Languagepol ; eng
ISBN9788301159658
Abstract

Słownik gromadzi zapożyczenia z języka angielskiego, od najwcześniejszych, XVIII-wiecznych, jak dżokej i dżin, po współczesne, które masowo przenikają do polszczyzny. Obejmuje około 2000 haseł - w części już obecnych w innych słownikach, w części nowych, jeszcze nie zarejestrowanych przez leksykografów - z definicjami i etymologią, a niektóre też z cytatami.

Książka pozwala sprawdzić znaczenie najnowszych wyrazów, przekonać się, do jakich obszarów tematycznych należy najwięcej anglicyzmów i zobaczyć, jak angielski - dzisiaj język światowy - wpływa na polszczyznę.

Citation KeyManczak-Wohlfeld2010
Subscribe to Syndicate