Skip to content Skip to navigation

Чий е Ботев? Нравствения лик на тая зловеща личност. Ботев или Левски е хероя на България?

TitleЧий е Ботев? Нравствения лик на тая зловеща личност. Ботев или Левски е хероя на България?
Publication TypeBook
Year of Publication1929
AuthorsМакдъф, X
PublisherПечатница на армейския военно-издателски фонд
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyМакдъф1929
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate