Skip to content Skip to navigation

Преводите на български език в онлайн публикациите на Европейския съюз

TitleПреводите на български език в онлайн публикациите на Европейския съюз
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsКрумова, Е
JournalБългарска реч
Volume17
Issue2
Pagination26-39
Publication Languagebul
Citation KeyКрумова2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate