Skip to content Skip to navigation

Владко Мурдаров. Биобиблиограгия по случай 60-годишнината му. Съст. Ефросина Ангелова-Пенкова. Науч. ред. Цветанка Панчева. Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, 198 с. и 7 с. снимки

TitleВладко Мурдаров. Биобиблиограгия по случай 60-годишнината му. Съст. Ефросина Ангелова-Пенкова. Науч. ред. Цветанка Панчева. Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, 198 с. и 7 с. снимки
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsКърпачева, М
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination78 – 82
Publication Languagebul
Citation KeyКърпачева2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate