Skip to content Skip to navigation

За обществените нагласи в полза на закон за българския език

TitleЗа обществените нагласи в полза на закон за българския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsКостадинова, П
EditorКостадинова, П, Мурдаров, В
Book TitleЗакони на/за езика
Pagination13–29
PublisherХейзъл
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Keywordsезикова политика – България
Citation KeyКостадинова2004а
Subscribe to Syndicate