Skip to content Skip to navigation

Културната мисия на кръга „Мисъл“ : Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Яворов, Петко Тодоров

TitleКултурната мисия на кръга „Мисъл“ : Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Яворов, Петко Тодоров
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsКортенска, М
Number of Pages382
PublisherЕмас
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN Number9789543571611
Citation KeyКортенска2008
Subscribe to Syndicate