Skip to content Skip to navigation

Три пътешествия на духа: Вечността в историята на изкуството и културата

TitleТри пътешествия на духа: Вечността в историята на изкуството и културата
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsКонедарева, И
JournalБългарска реч
Volume20
Issue1
Pagination105-108
Publication Languagebul
Citation KeyКонедарева2014
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate