Skip to content Skip to navigation

Стойко Стойков. Избрани езиковедски трудове. Съст. В. Радева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, 444 с.

TitleСтойко Стойков. Избрани езиковедски трудове. Съст. В. Радева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, 444 с.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsКолев, Г
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination68 – 69
Publication Languagebul
Citation KeyКолев2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate