Skip to content Skip to navigation

Димитър Цончев Минчев: н.с.І ст., директор на Народния археологически музей в Пловдив. В: ГАМПл, Кн. ІХ. Пловдив: АМПл, 1999, 5-23

TitleДимитър Цончев Минчев: н.с.І ст., директор на Народния археологически музей в Пловдив. В: ГАМПл, Кн. ІХ. Пловдив: АМПл, 1999, 5-23
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsКолев, К
JournalГодишник на Археологическия музей – Пловдив
Volume9
Pagination5–23
PublisherАрхеологически музей – Пловдив
Place PublishedПловдив
Publication Languagebul
Citation KeyКолев1999a
Subscribe to Syndicate