Skip to content Skip to navigation

Котката

TitleКотката
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsКолет, С
TranslatorМинкова, Л
PublisherФАМА
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Първото издание е от 1933 г.

Citation KeyКолет2012
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate