Skip to content Skip to navigation

Калина Мичева-Пейчева. Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език. Изд. „Валентин Траянов“, София, 2013

TitleКалина Мичева-Пейчева. Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език. Изд. „Валентин Траянов“, София, 2013
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume19
Issue2
Pagination79–81
Publication Languagebul
Citation KeyКитанова2013а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate