Skip to content Skip to navigation

Вторични значения на компаратива съобразно спецификата на релата като част на речта

TitleВторични значения на компаратива съобразно спецификата на релата като част на речта
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsКирова, Т
JournalБългарска реч
Volume17
Issue1
Pagination42-50
Publication Languagebul
Citation KeyКирова2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate