Skip to content Skip to navigation

Концептът ум и жената според българската паремиологична картина на света

TitleКонцептът ум и жената според българската паремиологична картина на света
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsКирилова, Й
JournalБългарска реч
Volume15
Issue1-2
Pagination88 – 94
Publication Languagebul
Citation KeyКирилова2009
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate