Skip to content Skip to navigation

Стогодишната история на едно откритие на проф. Любомир Милетич – Славка Керемидчиева /

TitleСтогодишната история на едно откритие на проф. Любомир Милетич – Славка Керемидчиева /
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsКеремидчиева, С
JournalБългарска реч
Volume19
Issue2
Pagination20 – 26
Publication Languagebul
Citation KeyКеремедчиева2013а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate