Skip to content Skip to navigation

Учебник по литература. Съставен според програмата на средните технически и механически училища и нагоден за помагало на търговските и др. училища

TitleУчебник по литература. Съставен според програмата на средните технически и механически училища и нагоден за помагало на търговските и др. училища
Publication TypeBook
Year of Publication1927
AuthorsИлиев, А
PublisherТеменуга
Place PublishedТърново
Publication Languagebul
Citation KeyИлиев1927
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate