Skip to content Skip to navigation

Един ... ненужен справочник за българските лични времена. Валентин Бояджиев. Български именник. Най-пълният тълкувател на личните имена. Изд. Millenium, София, 2009, 231 с.

TitleЕдин ... ненужен справочник за българските лични времена. Валентин Бояджиев. Български именник. Най-пълният тълкувател на личните имена. Изд. Millenium, София, 2009, 231 с.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарска реч
Volume15
Issue1-2
Pagination133 – 136
Publication Languagebul
Citation KeyХолиолчев2009а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate