Skip to content Skip to navigation

Житейските възгледи на котарака Мур, прев. С. Далов,

TitleЖитейските възгледи на котарака Мур, прев. С. Далов,
Publication TypeBook
Year of Publication1973
AuthorsХофман, ЕТА
TranslatorДалов, С
PublisherИздателство на Отечествения фронт
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Оригиналното издание е от 1819 г.

Citation KeyХофман1973
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate