Skip to content Skip to navigation

Трактат за произхода на езика

TitleТрактат за произхода на езика
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1985
AuthorsХердер, ЙГотфр
TranslatorАтанасов, И, Аршинкова, С
Book TitleЕстетически студии и статии
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyХердер1985
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate