Skip to content Skip to navigation

Корелацията пол:език и изборът на синтактични факти в писмената езикова практика на чужденци

TitleКорелацията пол:език и изборът на синтактични факти в писмената езикова практика на чужденци
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsХаджиева, Е
JournalБългарска реч
Volume18
Issue3
Pagination21-30
Publication Languagebul
Citation KeyХаджиева2012
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate