Skip to content Skip to navigation

„Не мога да се съглася с Вас, че...“ Стратегии за изразяване на несъгласие в коментарните политически блогове

Title„Не мога да се съглася с Вас, че...“ Стратегии за изразяване на несъгласие в коментарните политически блогове
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsГрозева, М
JournalБългарска реч
Volume19
Issue1
Pagination69–80
Publication Languagebul
Citation KeyГрозева2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate