Skip to content Skip to navigation

Защо бъдещето ни зависи от библиотеките, четенето и мечтите

TitleЗащо бъдещето ни зависи от библиотеките, четенето и мечтите
Publication TypeWeb Article
Year of Publication2013
AuthorsГеймън, Н
Series TitleПриливи. Блогът на библиотекаря
Access Date02.04.2015
Last Update Date18.10.2013
PublisherВесела Ангелова
Publication Languagebul
URLhttp://prilivi.eu/2013/10/neil-gaiman/
Citation KeyГеймън2013
Subscribe to Syndicate