Skip to content Skip to navigation

История на новобългарския книжовен език

TitleИстория на новобългарския книжовен език
Publication TypeBook
Year of Publication1989
AuthorsГеоргиева, Е, Жерев, С, Мурдаров, В, Попова, В, Първев, Х, Русинов, Р, Станков, В, Цойнска, Р
Number of Pages542
PublisherБАН
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Keywordsбългарски език – история
Citation KeyГеоргиева1989
Subscribe to Syndicate