Skip to content Skip to navigation

Противопоставянето Изток / Запад като предпоставка за създаването на бъл­гарските стереотипи за поляците

TitleПротивопоставянето Изток / Запад като предпоставка за създаването на бъл­гарските стереотипи за поляците
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsГенчева, О
JournalБългарска реч
Volume17
Issue2
Pagination75-84
Publication Languagebul
Citation KeyГенчева2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate