Skip to content Skip to navigation

Złożony kontakt językowy w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polskiego

TitleZłożony kontakt językowy w procesie zapożyczania z języka angielskiego do polskiego
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1962
AuthorsFisiak, J
JournalJęzyk Polski
Volume42
Pagination286–294
Publication Languagepol
Citation KeyFisiak1962
Subscribe to Syndicate