Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 111 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D  [Clear All Filters]
2011
Beekes, R.S.P., 2011. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction 2nd ed. M. de Vaan, ed., Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins.
Revised and corrected by Michiel de Vaan.
Samanci, O., 2011. Pilaf and Bouchees: The Modernization of Official Banquets at the Ottoman Palace in the Nineteenth Century. In D. De Voogh, ed. Royal Taste. Food, Power and Status in European Courts after 1789. Ashgate: Aldershot, pp. 111–143.
Derwich, M., 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., eds. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 101–110.
Derwich, M., 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., eds. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 101–110.
2006
Kardela, H., 2006. Koncepcja umysłu ucieleśnionego w kognitywizmie. In W. Dziarnowska & Klawiter, A., eds. Mózg i jego umysły. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Derrida, J., 2006. L’animal que donc je suis, Paris: Galilée.
Бълг. превод Жак Дерида, „Животното, което следователно съм”, прев. Д. Тенев, Литературен вестник, бр. 20, 27.05.-2.06.2015, с. 13.

Pages

Subscribe to Syndicate