Skip to content Skip to navigation

Проникване на английската и американската книжнина в България през Възраждането

TitleПроникване на английската и американската книжнина в България през Възраждането
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsФилипов, В
PublisherУИ „Св. Климент Охридски”
Place PublishedСофия
Citation KeyФилипов 2004
Subscribe to Syndicate