Skip to content Skip to navigation

Ученият като читател

TitleУченият като читател
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsФабиан, Б
EditorГергова, А, Даскалова, К
Book TitleИстория на книгата. Книгата в историята
Pagination300–322
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Abstract

. 2001. . В: Ани Гергова, Красимира Даскалова (съст.), История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 300–322.

Citation KeyФабиан2001
Subscribe to Syndicate