Skip to content Skip to navigation

Влияние на латинската традиция върху български ръкописи в периода на Унията

TitleВлияние на латинската традиция върху български ръкописи в периода на Унията
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsДжурова, А
JournalПомощни исторически дисциплини
Volume 5
Pagination89–97
Publication Languagebul
Citation KeyДжурова1991
Subscribe to Syndicate