Skip to content Skip to navigation

Книга за историята на българската книжовна норма и стиловите сполуки на българските радетели на словото от миналото

TitleКнига за историята на българската книжовна норма и стиловите сполуки на българските радетели на словото от миналото
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsДимитрова, М
JournalБългарска реч
Volume17
Issue1
Pagination59-62
Publication Languagebul
Citation KeyДимитрова2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate