Skip to content Skip to navigation

Памет, юбилеи, канон. Увод в социологията на българската литература

TitleПамет, юбилеи, канон. Увод в социологията на българската литература
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsДимитров, Е
PublisherИзток-Запад
Place PublishedСофия
Citation KeyДимитров2012
Subscribe to Syndicate