Skip to content Skip to navigation

Нов опит за обясняване на смеха и хумора (Социологично тълкуване на смеха)

TitleНов опит за обясняване на смеха и хумора (Социологично тълкуване на смеха)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1941
AuthorsДимитров, М
JournalФилософски преглед
Issue4
Pagination302-323
Citation KeyДимитров 1941
Subscribe to Syndicate