Skip to content Skip to navigation

Съвременната култура и философията

TitleСъвременната култура и философията
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1993
AuthorsДилтай, В
EditorСтефанов, И, Гинев, Д
TranslatorИлиева, Н
Book TitleИдеи в културологията
Volume2
Pagination76-93
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyДилтай1993
Subscribe to Syndicate