Skip to content Skip to navigation

Дневникът на Ханс Дерншвам за пътуването му до Цариград през 1553–1555 г.

TitleДневникът на Ханс Дерншвам за пътуването му до Цариград през 1553–1555 г.
Publication TypeBook
Year of Publication1970
AuthorsДерншвам, Х
TranslatorКиселинчева, М
PublisherИздателство на ОФ
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyДерншвам1970
Subscribe to Syndicate