Skip to content Skip to navigation

Между политическите залози и (ре)конструираните територии. Културни наследства – политически залози и реконструиране на територи

TitleМежду политическите залози и (ре)конструираните територии. Културни наследства – политически залози и реконструиране на територи
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsДечева, М
Book TitleГодишник на департамент „Антропология”
PublisherНов български университет
Place PublishedСофия
Citation KeyДечева 2012
Subscribe to Syndicate