Skip to content Skip to navigation

В търсене на българското: конструиране на национална идентичност

TitleВ търсене на българското: конструиране на национална идентичност
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsДечев, С
PublisherИнститут за изследване на изкуствата
Place PublishedСофия
Citation KeyДечев 2010
Subscribe to Syndicate