Skip to content Skip to navigation

Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия: Сборник в чест на 75-годишнината ù

TitleАни Гергова – живот с книжовни пристрастия: Сборник в чест на 75-годишнината ù
Publication TypeBook
Year of Publication2012
Series EditorДаскалова, К, Пенелов, И
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyДаскалова2012
Subscribe to Syndicate