Skip to content Skip to navigation

„Преподаването на южнославянските езици и литератури в съвременна Европа“. Четвърта международна конференция в Масариковия университет в Бърно, Чехия

Title„Преподаването на южнославянските езици и литератури в съвременна Европа“. Четвърта международна конференция в Масариковия университет в Бърно, Чехия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsЦветкова, З
JournalБългарска реч
Volume19
Issue3
Pagination108 – 110
Publication Languagebul
Translated Title“Teaching of South-Slavic Languages and Literatures in Modern Europe”. 4th International Conference at Masaryk University, Brno, Czech Republic
Citation KeyЦветкова2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate