Skip to content Skip to navigation

Dicționarul etimologic al limbii române

TitleDicționarul etimologic al limbii române
Publication TypeBook
Year of Publication2001
AuthorsCiorănescu, A
Edition2
PublisherUniversidad de La Laguna
Place PublishedBucureşti
Citation KeyCioranescu2001
Subscribe to Syndicate