Skip to content Skip to navigation

Кратък учебник върху българската история от най-старо време и до днес

TitleКратък учебник върху българската история от най-старо време и до днес
Publication TypeBook
Year of Publication1883
AuthorsБобчев, С
EditionВторо преработено издание
PublisherХр. Г. Данов
Place PublishedПловдив
Publication Languagebul
Citation KeyБобчев1883
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate