Skip to content Skip to navigation

Повествования за възрожденското време. Избрани творби

TitleПовествования за възрожденското време. Избрани творби
Publication TypeBook
Year of Publication1985
AuthorsБлъсков, И
Number of Pages520
PublisherБЗНС
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Keywordsвъзрожденска литература
Notes

Съдържа и речник

Citation KeyБлъсков1985
Subscribe to Syndicate