Skip to content Skip to navigation

Кое е византийското на Балканите?

TitleКое е византийското на Балканите?
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsБакич-Хейдън, М
EditorБиелич, Д, Савич, О
Book TitleБалканите като метафора : Между глобализацията и фрагментацията
PublisherТруд
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyБакич-Хейдън2004
Subscribe to Syndicate