Skip to content Skip to navigation

Из Христо Ботев

TitleИз Христо Ботев
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1983
AuthorsБакалов, Г
EditorПавлов, Л
Book TitleСтудии, статии, рецензии
Volume1
Pagination130
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Първа публикация: Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 02 юни 1921, бр. 2.

Citation KeyБакалов1983
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate