Skip to content Skip to navigation

Пространството на жените („Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева)

TitleПространството на жените („Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsАнгелова-Дамянова, С
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination133-139
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyАнгелова-Дамянова2005
Subscribe to Syndicate