Skip to content Skip to navigation

Защо „небостъргач“ (За историята на образа в няколко думи от американския английски език)

TitleЗащо „небостъргач“ (За историята на образа в няколко думи от американския английски език)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsАндрейчин, Д
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination47 – 52
Publication Languagebul
Citation KeyАндрейчин2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate