Skip to content Skip to navigation

Значение на общото и теоретичното езикознание за изследване на организиращи­те принципи в езика

TitleЗначение на общото и теоретичното езикознание за изследване на организиращи­те принципи в езика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsГенчева-Декле, З
JournalБългарска реч
Volume13
Issue3
Pagination5 – 12
Publication Languagebul
Other NumbersГенчева-Декле2007
Citation Key2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate